Inteligentne określanie stawek w Google Ads

W dzisiejszych czasach automatyzacja procesów jest istotną i nieuniknioną częścią codziennej działalności większości firm. Głównym impulsem do udoskonalenia tego typu technologii był rozwój Internetu. Google stale ulepsza swoje usługi, dzięki czemu można łatwiej znajdować konkretne informacje, a także skuteczniej reklamować produkty w wyszukiwarce.

Reklamy w wyszukiwarce Google, czyli Google Display Network, to dobrze znane narzędzie do zwiększania sprzedaży i ruchu w witrynie. Są obecnie jedną z najpopularniejszych metod reklamowych. Zarządzanie tego rodzaju kampanią może jednak okazać się skomplikowane i czasochłonne, dlatego opracowano sposoby na jego usprawnienie. Jednym z przykładów jest Smart Bidding w Google Ads – warto przyjrzeć się bliżej temu procesowi i stosowanym w nim strategiom.

Czym jest Smart Bidding?

Smart Bidding określa się jako inteligentne określanie stawek. Wykorzystuje się w nim sztuczną inteligencję do optymalizacji kosztów reklamowych. Na podstawie danych analitycznych i wielu innych parametrów można w ten sposób przewidzieć, jak różne ustawienia wpływają na reklamę. Taka automatyzacja procesu pozwala oszczędzić czas i poprawić skuteczność kampanii, co korzystnie wpłynie również na zwrot z inwestycji. Dzięki uczeniu maszynowemu inteligentne określanie stawek Google Ads może optymalizować kampanie pod kątem ogólnych celów, takich jak koszt działania (CPA), zwrot z wydatków na reklamę (ROAS), więcej konwersji, zmaksymalizowana wartość konwersji, ulepszony wskaźnik wydajności eCPC itd. To obliczenie ma miejsce w momencie, gdy na początku kampanii ustalana jest stawka dla wyszukiwanego hasła. Po skonfigurowaniu inteligentnego określania stawek w Google Ads następuje „okres nauki”, podczas którego system zbiera dane o skuteczności reklam, aby zrozumieć, jak działają i jakie wyniki uzyskują na podstawie wybranych ustawień. Następnie może wykorzystać te informacje, aby wrócić do ustalania optymalnej kampanii.

Strategie Smart Bidding

Maksymalizacja liczby konwersji

Dzięki temu założeniu Inteligentne określanie stawek Google Ads ma na celu zapewnienie Twoim kampaniom jak największej liczby kliknięć, jednocześnie wydając tylko docelową kwotę. Bez ustawionej docelowej wysokości wydatków będzie on próbował użyć pozostałego średniego budżetu dziennego ustawionego dla kampanii. Ta strategia jest dobra do zwiększania ruchu w witrynie lub po prostu do zwiększania liczby odwiedzających witrynę. Oznacza to jednak, że Google Ads może szybko pochłonąć cały budżet dzienny, ponieważ jego głównym priorytetem są kliknięcia, a niekoniecznie utrzymywanie niskich stawek. Ta metoda będzie odpowiednia przy kampaniach o niezdefiniowanym ROAS i CPA. Sprawdzi się też w celu wydatkowania całego ustalonego budżetu.

Maksymalizacja wartości konwersji

Maksymalizacja wartości konwersji pomaga optymalizować stawki na podstawie danych gromadzonych w czasie rzeczywistym. Stosowane są zaawansowane systemy uczące się, aby automatycznie modyfikować budżet i dopasowywać go w czasie aukcji. Wykazuje podobieństwo do metody maksymalizacji liczby konwersji, przy czym jest nastawiona na przychód ze sprzedaży. Sprawdzi się w kampanii z małą ilością produktów, krótkiej wyprzedaży czy w początkowych fazach promowania sklepu internetowego.

Docelowy CPA

Tej metody można używać, aby uzyskać jak największą konwersję przy ustalonym lub niższym koszcie jej pozyskania. Ta kwota będzie docelowym CPA – „kosztem działania”. Ma na celu zapewnienie firmom większej sprzedaży produktów, rejestracji, pobrań aplikacji itp., przy jednoczesnym utrzymaniu niższych kosztów kliknięć. W tym celu wykorzystuje wcześniejsze dane z kampanii reklamowej, aby uniknąć płacenia za nierentowne kliknięcia, a zamiast tego skupia się na optymalnym koszcie kliknięcia dla każdej stawki. Należy ustawić docelowy CPA, do którego powinno dążyć inteligentne określanie stawek Google Ads. Niektóre konwersje mogą być wyższe niż ustawiony cel, a inne niższe, ale system postara się upewnić, że średnia pozostaje poniżej docelowego CPA. Ta opcja jest również dostępna dla pojedynczych kampanii reklamowych lub do wykorzystania w całym zakresie kampanii. Warto zaznaczyć, że zbyt niski CPA może spowodować utratę kliknięć i konwersji. Początkowo można spróbować ustawienia CPA wyższego o 10-30%, po czym obniżyć go zgodnie z wynikami.

Docelowy ROAS

W tej strategii kampania zostaje skonfigurowana tak, aby uzyskać jak największą wartość konwersji przy utrzymaniu docelowego zwrotu z nakładów na reklamę (ROAS). Google Ads próbuje przewidzieć przyszłe konwersje i zwiększyć ich liczbę przy zachowaniu docelowego ROAS. Niezbędne jest włączenie śledzenia konwersji dla swoich reklam.

Podsumowanie

To, co chce się osiągnąć dzięki swoim kampaniom, powinno decydować o tym, jaka strategia ustalania stawek będzie najlepsza. Inteligentne systemy wykorzystują sztuczną inteligencję, aby pomóc reklamodawcom uniknąć mikrozarządzania stawkami i skupić się na skuteczności. Te cztery metody określania stawek w Google Ads, pomogą szybko dotrzeć potencjalnym klientom do produktów – warto je wypróbować i poeksperymentować. Nie należy zniechęcać się ewentualnymi początkowymi niepowodzeniami – uczenie maszynowe również potrzebuje czasu na zebranie niezbędnych danych do obliczeń. Ale na pewno w ostatecznym rozrachunku oszczędza dużo czasu, który można poświęcić na kreatywną stronę swojej reklamy lub obmyślanie innych strategii. Ponadto dla osób, które nie są zaznajomione z Google Ads, użycie tych sposobów może wydawać się prostszą alternatywą, aby Google wykonał za nich tę pracę.